For små og store prosjekter

Betong saging og boring

Betongsaging og kjerneboring

Uansett prosjekt, sikrer våre kvalifiserte fagfolk riktig kvalitet til kunden!

Vi holder til på Hunndalen i Gjøvik kommune, og dekker hele Østlandet, inkludert, Akershus, Lillehammer, Valdres og Hadeland. Ingen jobb er for komplisert eller for enkel – vi påtar oss store og små oppdrag i hele Oppland.

Skal du rive en betongkonstruksjon, åpne opp en vegg med en dør eller noen vinduer, eller legge inn et nytt rørsystem i betong – da er det kjekt å ha en sterk samarbeidspartner med riktig utstyr og kompetanse. Vi i AS Byggtjenester har mange store og krevende prosjekter bak oss, hvor vi har utført mange typer jobber hvor vi har brukt betongsaging og kutting, samt kjerneboring.

Betongsaging

Betongsaging benyttes når man skal sage ut dører, vinduer, porter og større åpninger i vegger og dekker. Dette blir utført i både ikkebærende og bærende konstruksjoner. Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus med mer. Vi utfører også gulvskjæring med mulighet for oppheising med bukk og talje.

Kjerneboring

renger du hull i en flate for å legge inn ventilasjonskanaler, vannrør eller elektrisk anlegg? Vi tar på oss boreprosjekter i betongflater, granitt, sement, Leca og alle andre steinmaterialer.

Har du noen spørsmål eller ønsker våre tjenester?

TA KONTAKT I DAG